google890debed0804c991.html;
 • Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania

  Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania
  Właściciele małych mieszkań mogą odetchnąć z ulgą - grzejnik o kształcie kwadratu i w ciekawym kolorze sprawi, że przestaniemy myśleć

 • Kolektory płaskie czy próżniowe


  Wiele osób planujących montaż instalacji solarnej prędzej czy później staje przed dylematem, jakie kolektory wybrać: płaskie czy próżniowe? Wbrew pozorom…

 • Bezglikolowe pompy ciepła

  Na polskim rynku instalacji grzewczych czerpiących energię z odnawialnych źródeł przez wiele lat dominowały pompy ciepła wykorzystujące jako czynnik roboczy glikol.

 • Dom energooszczędny

  Każdy etap budowania energooszczędnego domu jest niezwykle istotny, zarówno projektowanie, dobór instalacji grzewczej, wykonanie jak i eksploatacja. Właściwe materiały…

 • Słoma jako źródło energii z biomasy

  W planach rządowych dotyczących gospodarki energetycznej Polski na najbliższe lata, duży nacisk kładzie się na większe wykorzystanie energii z biomasy.

Aktualności

Kolektory słoneczne

W dobie stale rosnących kosztów tradycyjnych źródeł energii, jak ropa czy węgiel, coraz więcej osób rozważa inwestycję w kolektory słoneczne.

Dobieramy grzejniki

Zanim wybierzemy grzejniki do naszego domu, poznajmy ograniczenia w stosowaniu poszczególnych ich rodzajów.

Ogrzewanie podłogowe a tradycyjne

Rośnie liczba osób rezygnujących z tradycyjnego ogrzewania kaloryferowego na rzecz ogrzewania podłogowego.

Elektrownie wiatrowe

energetyka wiatrowaWiatr o prędkości użytecznej jest wykorzystywany do celów energetycznych. Wiatraki zaczęto budować w średniowieczu w Normandii. Dawne wiatraki, w których przetwarzano energię wiatru na pracę stanowiły źródło energii mechanicznej do napędów młynów.

Przycis wiecej

Energia z biomasy

biomasaBiomasa jest to każdy materiał organiczny zawierający węgiel, ale nie ulegający tak znacznym przemianom fizykochemicznym, które prowadzą do powstania specyficznych właściwości ropy naftowej lub węgla kamiennego. Biomasę stanowią zarówno odpady powstające...

Przycis wiecej

Geotermia

energia geotermalnaDuże zasoby energii geotermalnej wynikają z wysokiej temperatury jądra Ziemi, utrzymującą się dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra pomimo ciągłego odpływu ciepła. Eksploatacja tych zasobów energetycznych zależy od stanu techniki głębokości wierceń.

 Przycis wiecej

Energia słoneczna

energetyka sloneczna

Kolektory słoneczne - Baterie słoneczne
Energia słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii na świecie, ponieważ nie obciąża otoczenia, a Słońce jest praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. 

Przycis wiecej

Elektrownie wodne

energia wodnaWskutek ruchu Ziemi oraz przyciągania Księżyca i Słońca przesuwa się fala wody morskiej. Wykorzystując ujścia rzeki o wysokich brzegach można zbudować zaporę, umożliwiającą wpływ wód morskich w dolinie rzeki podczas przypływu i wypływu przez turbiny wodne.

Przycis wiecej

Biogazownie

BiogazownieProces, w którym uzyskuje się biogaz jest procesem fermentacji mezofilnej z optymalną temperaturą. Biogaz można wytwarzać przez fermentacje obornika lub odpadów na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków w wydzielonych komorach fermentacyjnych.

Przycis wiecej

naslonecznienieW ciągu ostatnich lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania ogrzewaniem korzystającym ze źródeł energii odnawialnej. Głównym powodem tego zjawiska jest nieustanny wzrost cen tradycyjnych nośników energii. Coraz częściej brany jest pod uwagę aspekt ekologiczny. Dla każdego z nas najważniejszym czynnikiem jest koszt ogrzewania. Póki co właściciele tradycyjnych systemów grzewczych patrzą trochę bezradnie na stale wzrastające koszty ceny różnych nośników energii. Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest i pozostanie Słońce, ale jest niestety tak, że tam gdzie ciepła potrzeba najwięcej, jest Słońca najmniej. Dlatego używanie do ogrzewania pomieszczeń wyłącznie kolektorów słonecznych jest możliwe tylko w miejscach gdzie Słońce operuje najdłużej i najintensywniej.

Charakterystyka promieniowania słonecznego w danym regionie określa możliwości i kierunki jego wykorzystania. Promieniowanie słoneczne osłabiane jest podczas przechodzenia przez atmosferę na skutek odbicia, rozpraszania o pochłaniania przez gazy i pyły. Część promieniowania docierająca bez przeszkód do powierzchni ziemi nazywana jest promieniowaniem bezpośrednim.

Promieniowanie docierające natomiast na określoną powierzchnię ze wszystkich kierunków jest promieniowaniem rozproszonym.
Istotnymi w energetyce wielkościami opisującymi promieniowanie słoneczne docierające przez atmosferę do powierzchni ziemi są :
- promieniowanie słoneczne całkowite [W/m2], będące sumą gęstości strumienia energii promieniowania bezpośredniego i rozproszonego;
-napromieniowanie [J/m2], przedstawiające energię padającą na jednostkę powierzchni w ciągu określonego czasu (godziny, dnia, miesiąca, roku);
-usłonecznienie [h], będące liczbą godzin z bezpośrednio widoczną operacją słoneczną.
Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80 % całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosennego – letniego, od początku kwietnia do końca września przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień., natomiast w zimie skraca się do 8 godz./dzień/
Rozróżnia się dwa rodzaje konwersji energii promieniowania słonecznego, które są bezpośrednio użyte pod względem energetycznym, a mianowicie:
- konwersja fototermiczna, polegająca na przemianie promieniowania słonecznego w ciepło użyte, w specjalnie do tego celu zaprojektowanych urządzeniach – kolektorach słonecznych będących elementem aktywnych systemów słonecznych, lub w elementach obudowy budynku, tworzących tzw. bierne systemy słoneczne tzw. architektura słoneczna.;
- konwersja fotowoltaiczna, polegająca na bezpośredniej przemianie promieniowania słonecznego w energię elektryczną, która zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych.

Energia słoneczna jest z powodzeniem wykorzystywana w całej Polsce, która składa się z XI regionów helioenergetycznych. Liczba godzin słonecznych rocznie w Polsce wynosi średnio 1600 h, co z powodzeniem umożliwia pozyskiwanie czystej i taniej energii to ogrzewania naszych domów.

 

ENERGIA ODNAWIALNA  ELEKTROWNIE WIATROWE  GEOTERMIA  ELEKTROWNIE WODNE  ENERGIA Z BIOMASY  ENERGIA SŁONECZNA KOLEKTORY SŁONECZNE  FOTOWOLTAIKA  OGRZEWANIE   KOMINKI   KOTŁY GAZOWE   OGRZEWANIE PODŁOGOWE  POMPY CIEPŁA KOTŁY NA PALIWA STAŁE  GRZEJNIKI