SolarInfo  |   Giełda ogłoszeń  |   Patronat medialny  |   Regulamin  |   Kontakt

Giełda ogłoszeń

Wpisz swoją firmę do katalogu i odpowiadaj na zapytania ofertowe!
Sprzedaj swoje usługi!
Coś specjalnego dla Ciebie i Twojej firmy!

Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, a informacje o Twojej firmie pojawią się za darmo na naszym portalu!

Nie zwlekaj! Dajemy Ci niepowtarzalną możliwość darmowej promocji i dotarcia
do potencjalnych klientów! Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz.

Biogazownie rolnicze w Polsce

Energia odnawialna - Biogazownie

W strategii rozwoju OZE w Polsce do 2020 roku ogromny nacisk kładzie się na większe niż dotychczas wykorzystywanie biogazu. W porównaniu z innymi krajami UE produkcja biogazu w Polsce jest znikoma. W naszym kraju to sektor rolny posiada największy potencjał, ze względu na wysoką dostępność odpadów energetycznych. Spełnione są też podstawowe warunki do budowy i eksploatacji biogazu w Polsce, a system „zielonych certyfikatów”, Ustawa Prawo Energetyczne i liczne Programy i Fundusze UE wspierają rozwój OZE w Polsce, w tym inwestycje w budowie biogazowni.

 

W  Polsce zasoby gospodarcze pozwalają na wytworzenie 3 mld m3 biogazu o wartości opałowej 20MJ/m3. Z tego powodu najbardziej optymalnym i najpopularniejszym rozwiązaniem są gminne biogazownie. Na potrzeby takich biogazowi koniecznie jest obsianie 50-100 ha nieużytków, najczęściej trawą i kukurydzą. Często jako źródło biogazu wykorzystywany jest także obornik, gnojowica lub osady ściekowe z szamb, które gminnym oczyszczalniom ścieków służą jako substytut. Z takich biogazowni możliwe jest uzyskanie rocznie od 0,5 do 1 mln m3 biogazu. Taki gaz po oczyszczeniu jest dostarczany  do lokalnych sieci gazociągowych lub spalany w układzie kogeneracyjnym zasilającym odbiorców energii w gminie w ciepło i energię elektryczną.
 
Gminy wykorzystujące energię z biogazowi tanim kosztem mogą pozbyć się niepotrzebnych odpadów, których utylizacja jest dosyć kosztowna. Takie działania wpływają korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ubocznym produktem wytwarzania biogazu jest wytwarzanie kilkunastu ton nawozu i kompostu rocznie, który może być wykorzystywany np. do produkcji ekologicznej żywności. Szacuje się, że z tony kiszonki kukurydzy i tony odpadów ściekowych tłuszczowych i gnojowicy można wytworzyć ok. 500m3 biogazu. Koszt takiej instalacji wynosi od 12 do 14 mln zł. Inwestycja zwraca się średnio po okresie 6 lat.

Zastosowanie biogazu


Według podręcznikowych definicji wytwarzanie biogazu to proces beztlenowej fermentacji zachodzącej w warunkach beztlenowych. Podczas złożonego procesu biochemicznego substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na metan i dwutlenek węgla. W trakcie tego procesu do 60% substancji organicznych, takich jak odpady zwierzęce i kiszonki roślin, osady ściekowe czy odpady organiczne jest zamienianych na biogaz.

Najbardziej wydajny jest biogaz zawierający metan na poziomie powyżej 40%. Może być  on wykorzystywany do celów energetycznych lub w procesach technologicznych. Najczęściej używany jest do produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach napędzanych na prądnice, przy produkcji energii cieplnej w przeznaczonych do tego celu kotłach gazowych oraz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych. Wykorzystywany jest też do dostarczania gazu do sieci gazowych. Biogaz może być też wykorzystywany jest jako biopaliwo do silników lub w rozmaitych procesach technologicznych, np. przy produkcji metanolu.


Biogazownie w Polsce    


Pierwszą biogazownią rolniczą, która powstała w Polsce jest biogazownia w Pawłówku, w gminie Przechlewo, w woj. Pomorskim. Właścicielem jest przedsiębiorstwo rolne Polandor S.A., producent trzciny chlewnej. Biogazownia wybudowana jest w technologii duńskiej i działa od czerwca 2005 roku. Koszty inwestycji wyniosły 4,3 mln złotych. Biogazownia produkuje 790 000 m3 biogazu rocznie i wytwarza  1,4 GWh energii elektrycznej oraz 2,6 GWh energii cieplnej. Wytworzona energia cieplna jest w całości wykorzystywana przez inwestora. Na własne potrzeby firma wykorzystuje około 0,5 GWh energii elektrycznej, pozostałą część sprzedaje do sieci energetycznej. Biogazownia sprzedaje również zielone certyfikaty.

W marcu 2008 roku Polandor oddał do użytku kolejną biogazownię w Płaszczycy, o mocy 625 kW. Obecnie powstają kolejne dwa obiekty tego typu: w Czuchowie (o mocy 330 kW) i w Koczale (o mocy 2 MW).
 
Aby w Polsce następował systematyczny rozwój nowych biogazowni na obszarach rolniczych gospodarstwa rolne powinny rozpocząć współpracę przy wspólnej realizacji biogazowi. Konieczna jest też akceptacja społeczeństwa dla instalacji biogazowych, wsparcie projektów przez władze lokalne oraz w sektorze finansowym, uproszczenie procedur formalno-prawnych, opracowanie ogólnodostępnego przykładowego projektu dla małej i dużej biogazowi rolniczej z kosztorysem, utworzenie spisu producentów urządzeń do wyposażenia biogazowni , wykonanie analizy ekonomicznej i zwiększenie liczby szkoleń dla osób podejmujących inwestycje.

stat4u